นำเสนอผลงานวิจัย Augmented Human 2014 โกเบ ญี่ปุ่น

posted May 21, 2014, 9:15 AM by Nuth OTANASAP
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Augmented Human 2014 
ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 

Ah2914-kobe


2014-03-07Comments